Etappe info toegevoegd

Onder etappes vind je nu een beschrijving van de 7 etappes. Ook hebben we foto’s toegevoegd.

Het ligt in de bedoeling de informatie op deze site verder uit te breiden, kom dus geregeld even kijken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.